Terraser

Om vårt projekt: Terraser

Renovering av takterrasser med utökning av ytorna samt infästning av nya glasräcken utan stolpar.